Patroni i Partnerzy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury

Aby promować kulturę swoich krajów i społeczności, należy organizować ośrodki kultury, biura turystyki kulturalnej i ośrodki kultury. Centrum powinno dążyć do promowania kultury swojego narodu, społeczności lub miasta poprzez sponsorowanie wydarzeń kulturalnych i ich organizację.

Współpraca z Patronami i Partnerami Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury

Współpraca z patronem nie jest niczym nowym. Pomoc klientowi to bardzo ważny proces dla każdej firmy.

Domy kultury służą mieszkańcom i zapewniają im wydarzenia kulturalno-oświatowe w niskich cenach. To może wystarczyć na utrzymanie domu kultury, jednak na niektóre, specjalistyczne dziedziny potrzeba większych środków pieniężnych. Dlatego współpraca z patronami, którzy wspierają Centrum może być niezwykle pomocna.

Kujawsko-Pomorski Dom Kultury pracuje ze swoimi partnerami na kilku płaszczyznach. Wspólnie organizuje wydarzenia sportowe, atrakcje dla mieszkańców, warsztaty, koncerty, imprezy okolicznościowe. Z zamian oferuje powierzchnię reklamową i dobrą promocję firmy.

Partnerzy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury

Partnerzy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury są dobierani nie tylko na podstawie udzielonego wkładu finansowego. Działacze Centrum starają się dobierać ich tak, by wkład partnerów także mógł być zauważalny. Nie chodzi o promowanie dowolnej firmy, tylko o takie, który zasłużyły się dla społeczności lokalnej i chcą działać w zakresie wsparcia lokalnej społeczności.