Konkurs odbędzie się w 2019 roku, a organizatorzy poszukują fotografów, którzy mają możliwość tworzenia zdjęć krajobrazu we własnym stylu.

Jury konkursu fotografii krajobrazowej

Jury konkursu składa się z pięciu członków. Czterech z nich reprezentuje województwo kujawsko-pomorskie - prowadzą wieloletnią działalność kulturalną na terenie województwa i utożsamia się z tym terenem. Piąty członek jury jest obcokrajowcem.

Nagrody w konkursie fotografii krajobrazowej

Zwycięzca konkursu otrzyma dwie nagrody. Pierwszą z nich jest umieszczenie fotografii krajobrazowej na okładce książki, która będzie promowała województwo kujawsko-pomorskie. Drugą z nich jest nagroda pieniężna w wysokości 1000 euro.

Jak zgłosić swój udział w konkursie?

Zgłosić swój udział można poprzez nadesłanie prac na skrzynkę pocztową.

Regulamin konkursu:

  • Prace mają być nadesłane maksymalnie do 31 grudnia 2019 roku.
  • Każdy fotograf ma nadesłać co najmniej 3 zdjęcia krajobrazu województwa kujawsko-pomorskiego.
  • Prace mają być przesyłane pocztą elektroniczną.
  • Każda praca ma mieć tytuł i być opisana imieniem i nazwiskiem.
  • Uczestnik wyraża zgodę na publikację pracy na okładce książki w przypadku wygranej.
  • Każdy uczestnik wyraża zgodę na publikację prac na stronie internetowej konkursu.
  • Uczestnicy oświadczają, że prace należą do nich.