W tym konkursie uczestnicy będą walczyć o upragnioną nagrodę w postaci miejsca w niesamowitej książce o fotografii krajobrazowej, która będzie promowała województwo kujawsko-pomorskie.

Celem tego konkursu jest zaprezentowanie najlepszej nowej polskiej fotografii poprzez stworzenie wyróżniającego się i kreatywnego projektu okładki.

Oto kilka szczegółów dotyczących konkursu:

  • Panel sędziowski: Panel sędziowski składa się z czterech sędziów z Polski i jednego sędziego z zagranicy.
  • Proces selekcji: Każdy członek jury wybierze najlepsze prace.
  • Ogólny wynik: Zwycięzca zostanie wybrany w drodze głosowania, a członkowie jury będą oceniać prace najlepszych polskich fotografów zgodnie z ich opiniami i kryteriami oceny.
  • Nagroda: Zwycięzca otrzyma 1000 euro w gotówce oraz jego fotografia znajdzie się na okładce książki promującej województwo.