GRAND PRIX

Sandra Wróblewska z Bydgoszczy

Linoskoczki

 

 

NAGRODA DYREKTORA DEPARTAMENTU KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Magdalena Kaczmarek ze Żnina

Portret na tle pałacu w Lubostroniu

 

 

NAGRODA DYREKTORA KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM KULTURY

Bogusław Dudziak z Brzozy

Portret z chatą mennonicką z 1791 r. w Chrystkowie

  

WYRÓŻNIENIE

Małgorzata Kosicka z Bydgoszczy

Portret na tle ruin średnioowiecznego zamku w Nowym Jasieńcu

 

WYRÓŻNIENIE

Piotr Zwarycz z Torunia

Portret na tle Collegium Maius UMK w Toruniu

  

WYRÓŻNIENIE

Dawid Miszewski z Bydgoszczy

Portret młodej kobiety stylizowanej na lata 20. ubiegłego wieku pod fontanną Potop z kościołem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszczy w tle

 

WYRÓŻNIENIE

Piotr Kempa z Bydgoszczy

  Portret z grodem w Biskupinie w tle

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury
w Bydgoszczy

plac Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
t 52. 585 15 01?3
f ?2. 585 15 00
e sekretariat@kpck.pl
w kpck.pl
w edd.nid.pl