PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY  

V OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

PORTRET Z KUJAWSKO-POMORSKIM ZABYTKIEM W TLE

zorganizowanego przez

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

 

pod honorowym patronatem:

Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Jury w składzie:

  1. przewodnicząca – Ewa Krupa – dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy
  2. Jerzy Janczarski ‒ dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  3. Agnieszka Wysocka – historyk sztuki, Pracownia Dziedzictwa Kulturowego KPCK w Bydgoszczy
  4. Daria Wojnicka – artysta plastyk i grafik, Dział Artystyczny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

30 sierpnia 2019 roku po obejrzeniu wszystkich nadesłanych prac (22 autorów/37 fotografii), jury wyłoniło laureatów i postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

GRAND PRIX

dla Sandry Wróblewskiej z Bydgoszczy za fotografię „Linoskoczki”

 

NAGRODA DYREKTORA DEPARTAMENTU KULTURY I EDUKACJI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO JERZEGO JANCZARSKIEGO

dla Magdaleny Kaczmarek ze Żnina za fotografię „Portret na tle pałacu w Lubostroniu”

 

NAGRODA DYREKTORA KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM KULTURY W BYDGOSZCZY EWY KRUPY

dla Bogusława Dudziaka z Brzozy za fotografię Chata menonicka z 1791 r. w Chrystkowie pow. świecki

 

CZTERY RÓWNORZĘDNE WYRÓŻNIENIA (zestawy książek ufundowane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego):

 

I wyróżnienie

dla Małgorzaty Kosickiej z Bydgoszczy za fotografię Portret na tle ruin średniowiecznego zamku w Nowym Jasińcu

 

II wyróżnienie

dla Piotra Zwarycza z Torunia za fotografię Portret na tle Collegium Maius UMK w Toruniu

 

III wyróżnienie

dla Dawida Miszewskiego z Bydgoszczy za fotografię Portret młodej kobiety stylizowanej na lata 20. ubiegłego wieku pod Fontanną Potop z kościołem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszczy w tle

 

IV wyróżnienie

dla Piotra Kempy z Bydgoszczy za fotografię Portret z grodem w Biskupinie w tle

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury
w Bydgoszczy

plac Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
t 52. 585 15 01?3
f ?2. 585 15 00
e sekretariat@kpck.pl
w kpck.pl
w edd.nid.pl