IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY: PORTRET Z KUJAWSKO-POMORSKIM ZABYTKIEM W TLE

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy bardzo serdecznie zaprasza do udziału w IV Ogólnopolskim  Konkursie Fotograficznym: Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle. Odbywa się on pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.

Konkurs towarzyszy obchodzonym we wrześniu Europejskim Dniom Dziedzictwa. Tematem konkursu są zabytki województwa kujawsko-pomorskiego, na tle których należy sfotografować jedną osobę lub grupę osób.

Liczymy na Państwa pomysłowość: możecie przebrać się w stroje nawiązujące do stylu zabytku, możecie w najróżniejszy sposób wyrażać swój zachwyt nad oglądanym historycznym obiektem. Zaskoczcie nas! Monumentalne zamki, stare kościoły, przydrożne kapliczki, urocze parki i ogrody, pomniki, fontanny, itp. Poszukajcie tego, co  znane i nieznane, a warte odkrycia!

 

Patron konkursu:

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki

 

Regulamin konkursu

 1. W konkursie mogą wziąć udział osoby nie zajmujące się zawodowo fotografią. 
 2.  W konkursie nie obowiązują kryteria wiekowe. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mają obowiązek dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie i w przypadku wygranej głównej nagrody wyznaczą rodzica/opiekuna prawnego do jej odebrania.
 3. Autor zobowiązuje się do dostarczenia Organizatorowi odbitek fotograficznych wykonanych samodzielnie prac (o minimalnych wymiarach 15x21cm i maksymalnych 30x40cm) lub o przysłanie na adres e-mailowy Organizatora własnych zdjęć w rozdzielczości pozwalającej na wykonanie odbitki fotograficznej (o minimalnych wymiarach 15x21cm i maksymalnych 30x40cm).
 4. Maksymalna ilość nadesłanych na konkurs fotografii – 2
 5. Prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do 15 sierpnia 2018 roku
 6. Fotografie muszą być opatrzone następującymi danymi: imię i nazwisko autora / dokładny adres autora / numer telefonu autora / adres poczty email
 7. Opis fotografii musi zawierać: dokładne określenie miejsca i czasu (gdzie i kiedy fotografia została wykonana) / nazwę identyfikującą zabytek
 8. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną powiadomieni pisemnie w terminie do 1 września 2018 roku o wynikach konkursu i miejscu wręczenia nagród i wyróżnień
 9. Nadesłane fotografie nie podlegają zwrotowi
 1. Przekazanie prac Organizatorowi jest równoznaczne z akceptacją  regulaminu

 

Prace należy przesyłać:

1. drogą pocztową na adres:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury

Pl. Kościeleckich 6

85- 033 Bydgoszcz

z dopiskiem:  Konkurs: Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle.

lub

2. drogą elektroniczną na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

z dopiskiem w tytule:  Konkurs: Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle.

 

Ocena prac:

 1. Wszystkie fotografie biorą udział w konkursie na równorzędnych zasadach.
 2. Fotografie oceni powołane przez Organizatora jury.
 3. Jury przygotuje protokół z obrad i wskaże fotografie, które znajdą się na pokonkursowej wystawie

 

Wystawa:

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, we wrześniu 2018 roku zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa, podczas której zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia.

 

Nagrody:

Nagroda główna: Nagroda ufundowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pozostałe nagrody: Wydawnictwa związane z tematyką dziedzictwa kulturowego

                                                                     

Informacje ogólne:

 1. Przekazanie fotografii Organizatorowi jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu i równoznaczne ze zgodą na upublicznianie wizerunku sfotografowanych osób.
 2. Autor wyraża zgodę na nieodpłatne zamieszczanie jego fotografii w materiałach informacyjnych i promocyjnych konkursu, na stronie internetowej: edd-kpck.pl i edd.nid.pl oraz na łamach patronującej konkursowi prasy
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przekazanych fotografii wynikłe wskutek działania osób trzecich.
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 5. Prace nagrodzone w  konkursie przechodzą na własność Organizatora
 6. Autorzy fotografii, zgłaszając swój udział w konkursie, wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu w celu organizacji i promocji.


[Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U., Nr 133, poz. 833, z późn. zm.]

 

 

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury
w Bydgoszczy

plac Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
t 52. 585 15 01?3
f ?2. 585 15 00
e sekretariat@kpck.pl
w kpck.pl
w edd.nid.pl