Organizatorzy: Dom Kultury w Górsku, Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury
w Bydgoszczy

plac Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
t 52. 585 15 01?3
f ?2. 585 15 00
e sekretariat@kpck.pl
w kpck.pl
w edd.nid.pl