Pracownia Dziedzictwa Kulturowego

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

85-033 Bydgoszcz, plac Kościeleckich 6,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 52 585 15 01 wew. 113, 114, 116; fax. 52 585 15 06.

 

Bydgoszcz, 23 XII 2016 r.

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli historii i języka polskiego szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału wraz z uczniami w naszym konkursie, którego regulamin zamieszczamy poniżej.

 

XIII Wojewódzki Konkurs Historyczny „Zabytki naszego regionu”

REGULAMIN

Konkurs, organizowany w ramach działalności Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury, służy propagowaniu wiedzy o regionie kujawsko-pomorskim. Jego ideą przewodnią jest zainteresowanie młodzieży historią ich najbliższego otoczenia w nawiązaniu do ciekawych miejsc i obiektów, także tych dzisiaj nieistniejących. Każdą edycję konkursu staramy się poświęcić innej grupie zabytków.

Edycja obecna odbywa się pod hasłem „Miejski i wiejski pejzaż dziedzictwem przeszłości”. Nie chodzi przy tym o proste przedstawienie dziejów jakiejś wsi czy miasta. Każda miejscowość ma przecież swój indywidualny krajobraz, odróżniający ją od innych miejscowości. Wespół z uwarunkowaniami naturalnymi (np. wzgórze, równina, las, jezioro, rzeka) na kształt owego krajobrazu wpłynęła historia, w toku której kształtowała się zabudowa danej miejscowości, tworząca określony układ przestrzenny, wyznaczony siecią dróg, ulic i placów. Krótko mówiąc, konkursowe prace mają przedstawić historyczny rozwój zabudowy wybranej miejscowości, w następstwie którego uzyskała ona znaną nam obecnie postać. Pisać można o całej wsi lub mieście, albo tylko mniejszej dzielnicy, ulicy (drodze) czy placu (np. rynkowym).

 

Organizator:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Patronat:

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Polskie Radio Pomorza i Kujaw, „Gazeta Pomorska”.

Cele konkursu:

 1. Rozbudzanie i pogłębianie wśród młodzieży zainteresowań historią, szczególnie funkcjonującą w lokalnej i regionalnej świadomości społecznej.
 2. Zwrócenie uwagi na niedostrzegane zazwyczaj zabytki architektury i budownictwa, w tym krajobraz kulturowy, będący dziedzictwem upływającego czasu.
 3. Wybrane fotogramy, ilustrujące nadesłane prace, zostaną zaprezentowane na wystawie towarzyszącej finałowi konkursu.

Zasady uczestnictwa:

 1. Hasło konkursu: Miejski i wiejski pejzaż dziedzictwem przeszłości.
 2. Uczestnicy: młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 3. Prace muszą zawierać:
 • zdjęcia wykonane samodzielnie, z opisem, co przedstawiają (od 2 do 5 sztuk);
 • treść pracy: przedstawienie krajobrazu wybranej miejscowości (lub jej części) na tle historycznego rozwoju jej zabudowy i układu przestrzennego;
 • w pracach należy zamieścić poprawnie skonstruowane noty bibliograficzne, można też wykorzystać wywiady z mieszkańcami;
 • prace mogą dotyczyć tylko jednej miejscowości (lub jej części);
 • prace należy napisać na papierze maszynowym (format A4) i oprawić w teczki skoroszytowe.
 1. Dopuszczalne formaty zdjęć: 9 × 13, 10 × 15 lub 13 × 18 cm.

Wielkość tekstu od 2 do 5 stron maszynopisu (1 str. około 2000 znaków).

Tekst (w pliku WORD) oraz zdjęcia należy przesłać także na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD); brak wersji elektronicznej uniemożliwi zaprezentowanie zdjęć na wystawie pokonkursowej oraz ewentualny druk nagrodzonych prac.

 1. Opis prac na stronie tytułowej:
 • imię i nazwisko autora
 • wiek
 • adres autora
 • tytuł pracy (koniecznie!)
 • adres szkoły i nazwisko nauczyciela wspomagającego; wskazany numer telefonu szkoły i nauczyciela.
 1. Termin i miejsce składania prac:

Prace należy przesłać w terminie do 20 kwietnia 2017 roku z dopiskiem na kopercie „Zabytki naszego regionu”.

Adres:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

plac Kościeleckich 6

85–033 Bydgoszcz

tel. 52–5851501 – 03, wewnętrzny 113 (ewentualnie 114 lub 116)

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ocena prac:

Komisja Konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac i zadecyduje o przyznaniu nagród i zakwalifikowaniu fotogramów na pokonkursową wystawę.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

Ogłoszenie wyników:

Laureaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem o wynikach konkursu, miejscu i terminie jego uroczystego zakończenia.

Uwagi:

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac bez wypłacania honorariów autorskich.
 2. Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów.
 3. Rodzice lub prawni opiekunowie autorów wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy dla celów statutowych.

Terminarz:  

 1. Nadsyłanie prac: do 20 kwietnia 2017 r.
 2. Informacje o wynikach: do 9 czerwca 2017 r.
 3. Uroczysty finał konkursu i otwarcie wystawy odbędzie się podczas inauguracji wojewódzkich obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa około 10 września 2017 r., o czym powiadomimy osobnym pismem.

Komisarze konkursu:

Piotr Winter, Krzysztof Bartowski

Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury
w Bydgoszczy

plac Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
t 52. 585 15 01?3
f ?2. 585 15 00
e sekretariat@kpck.pl
w kpck.pl
w edd.nid.pl