Organizatorzy: Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Inowrocławiu

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury
w Bydgoszczy

plac Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
t 52. 585 15 01?3
f ?2. 585 15 00
e sekretariat@kpck.pl
w kpck.pl
w edd.nid.pl