Organizatorzy: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej, Stowarzyszenie - Ziemia Izbicka, Fundacja Badań Archeologicznych im. prof. Konrada Jażdżewskiego

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury
w Bydgoszczy

plac Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
t 52. 585 15 01?3
f ?2. 585 15 00
e sekretariat@kpck.pl
w kpck.pl
w edd.nid.pl