W ostatni poniedziałek, 26 lutego wystartował program dotacyjny Niepodległa. W jego ramach organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury mogą otrzymać dofinansowanie do wydarzeń zorganizowanych z okazji obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę (od 8 do 150 tysięcy zł) .Jednym z podstawowych warunków jest zapewnienie przez organizatora 15% finansowego udziału własnego. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do 23 marca. Więcej informacji, wraz ze szczegółowym regulaminem, można znaleźć na stronie programu.

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury
w Bydgoszczy

plac Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
t 52. 585 15 01?3
f ?2. 585 15 00
e sekretariat@kpck.pl
w kpck.pl
w edd.nid.pl