Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zaprasza do udziału w XIV Wojewódzkim Konkursie „Zabytki naszego regionu”. Obecna edycja, z uwagi na tegoroczne obchody stulecia odzyskania niepodległości, odbywa się pod hasłem „Drogi do niepodległości w latach 1918–1920. Ludzie, wydarzenia, mogiły, pamiątki”. Zakreślone lata wynikają z różnego czasu dochodzenia do niepodległości na różnych obszarach naszego województwa. I tak dla zaboru rosyjskiego był to rok 1918, dla części Wielkopolski i Kujaw w zaborze pruskim – rok 1919 (powstanie wielkopolskie), dla pozostałych połaci zaboru pruskiego – rok 1920. Dochodzi do tego wojna polsko-bolszewicka, toczona w 1920 roku w obronie kruchej niepodległości na obszarze ziemi dobrzyńskiej, wschodnich Kujaw, a także na obrzeżach ziemi chełmińskiej. W pracy chodzi o ukazanie sylwetek lokalnych bohaterów i działaczy niepodległościowych, działań zbrojnych (o ile takowe miały miejsce), grobów poległych powstańców i żołnierzy, wreszcie o prezentację pomników, tablic pamiątkowych, różnych miejsc czy obiektów, upamiętniających tamte wydarzenia lub wiążących się z nimi. Prace można przesyłać do 27 kwietnia.

Zobacz regulamin>>

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury
w Bydgoszczy

plac Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
t 52. 585 15 01?3
f ?2. 585 15 00
e sekretariat@kpck.pl
w kpck.pl
w edd.nid.pl