Podczas uroczystej gali 17 listopada w Opolu odbyło się przyznanie nagród dla organizatorów wydarzeń w ramach jubileuszowej 25. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Temat przewodni tegorocznych EDD – „krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu” – to nawiązanie do kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta” prowadzonej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.
 
W tym roku jury wyróżniło 82 organizatorów EDD ze wszystkich województw. Decyzja nie była prosta, ponieważ w całym kraju odbyło się ponad 1200 wydarzeń, w których wzięło udział ćwierć miliona odwiedzających!

Co roku Europejskie Dni Dziedzictwa to wspaniała okazja do bliższego poznawania lokalnego dziedzictwa. W tegorocznej edycji szczególny nacisk położyliśmy na związki krajobrazu i dziedzictwa, tym samym przybliżając ideę kampanii społecznej Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Krajobraz mojego miasta”. Poprzez imprezy edukacyjne pod szyldem Europejskich Dni Dziedzictwa chcieliśmy przede wszystkim uświadamiać, jak ważne jest dziedzictwo dla naszej tożsamości oraz jak wpływa ono na otaczający nas krajobraz kulturowy – mówi prof. Małgorzata Rozbicka, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Motyw przewodni tegorocznej edycji EDD, odnoszący się do związków dziedzictwa i krajobrazu, realizuje ideę kampanii „Krajobraz mojego miasta”. Jej zasadniczym celem jest podnoszenie świadomości, w jaki sposób można wpływać na kształtowanie się przestrzeni miejskiej i dlaczego warto to robić. Kampania nie tylko diagnozuje problemy współczesnych miast – chaos reklamowy, konieczność ochrony zabytków i miejsc pamięci, funkcjonalne i estetyczne zagospodarowanie przestrzeni zielonej – ale też pokazuje dobre praktyki i udane modernizacje przestrzeni publicznej oraz wskazuje na korzyści płynące z dbania o wspólne otoczenie i jego znajomości. Wydarzenia w ramach 25. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa były lokalnym rozwinięciem postulatów kampanii.

Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej oraz największe święto zabytków kultury Starego Kontynentu, której początki sięgają 1991 roku. Pierwsza edycja Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce odbyła się w 1993 roku i od tego czasu popularność tego największego w Europie projektu edukacyjno-kulturalnego nie słabnie. Od ponad 20 lat na terenie całej Polski odbywają się wydarzenia specjalne, imprezy plenerowe, koncerty czy wystawy, a właściciele zabytków udostępniają szerokiej publiczności miejsca na co dzień niedostępne. 

Zachęcamy do odwiedzenia stron Europejskich Dni Dziedzictwa i kampanii Krajobraz mojego miasta.
 
Lista nagrodzonych z województwa kujawsko-pomorskiego: 

1.    Julita Maciaszek, Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, 
2.    Adam Myrta, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej, 
3.    Ks. Marek Loskot, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy, 
4.    Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu, 
5.    Polskie Radio Pomorza i Kujaw.
Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury
w Bydgoszczy

plac Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
t 52. 585 15 01?3
f ?2. 585 15 00
e sekretariat@kpck.pl
w kpck.pl
w edd.nid.pl