W sobotę, 9 września w Teatrze Letnim w Ciechocinku odbyła się wojewódzka inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa. Zaproszonych gości, kuracjuszy oraz mieszkańców miasta witał od wejścia zespół Dixe Team. Po rozpoczęciu uroczystości zebrani zostali wprowadzeni w tematykę dziedzictwa przez dr Waldemara Affelta, który wygłosił wykład pt. „Salina ciechocińska – perła nadwiślańskiego dziedzictwa”.

W trakcie inauguracji laureaci konkursu Dziedzictwo Wieków zostali uhonorowani medalami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Hereditas Saeculorum. W tym roku wyróżnienia przyznano w dwóch kategoriach. Laureatami konkursu zostali:

za prace konserwatorskie i restauratorskie:

- Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Bartłomieja w Szembruku (powiat grudziądzki), za wykonanie zadania: Kościół filialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gubinach,
- Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Małgorzaty w Kościelcu (powiat inowrocławski), za wykonanie zadania: Romański kościół p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu wraz z wyposażeniem,
- HONEST Sp. z o.o, za wykonanie zadania: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Mickiewicza 28 w Toruniu – remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń dawnej Szkoły Muzycznej na cele mieszkaniowe.

za szczególne osiągnięcia związane z opieką nad zabytkami i ochroną zabytków:

- Maria Rudy, konserwator i restaurator zabytków, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
- Ksiądz dr Roman Buliński, proboszcz parafii p.w. Św. Mikołaja w Bydgoszczy w latach 1989-2017,
- Ksiądz Ryszard Czajka, proboszcz parafii p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach (powiat nakielski) w latach 2008-2016.

Podczas inauguracji rozdano również nagrody i wyróżnienia w XIII konkursie dla młodzieży „Zabytki naszego regionu” oraz III ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle”. Całość uroczystości uświetnił koncert zespołu Dixe Team. Po wydarzeniu zebrani mieli okazję wziąć udział w wyciecze po Ciechocinku.

Galerię z uroczystości można zobaczyć na Facebooku.

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury
w Bydgoszczy

plac Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
t 52. 585 15 01?3
f ?2. 585 15 00
e sekretariat@kpck.pl
w kpck.pl
w edd.nid.pl