Zapraszamy do udziału XIII Wojewódzkim Konkursie Historycznym „Zabytki naszego regionu”. Jest on adresowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z regionu kujawsko-pomorskiego. Obecna, trzynasta już jego edycja odbywa się pod hasłem „Miejski i wiejski pejzaż dziedzictwem przeszłości”. Każda miejscowość ma przecież swój indywidualny krajobraz, jaki odróżnia od innych miejscowości. Wespół z uwarunkowaniami naturalnymi (np. wzgórze, równina, las, jezioro, rzeka) na kształt owego krajobrazu wpłynęła historia, w toku której kształtowała się zabudowa danej miejscowości, tworząca określony układ przestrzenny, wyznaczony siecią dróg, ulic i placów. Konkursowe prace powinny przedstawić historyczny rozwój zabudowy wybranej miejscowości, w następstwie którego uzyskała ona znaną nam obecnie postać. Pisać można zarówno o całej wsi czy mieście, jak i wybranej dzielnicy, ulicy (drodze) bądź placu. Odrębną częścią konkursu jest wybór najlepszych fotogramów ilustrujących teksty nadesłanych prac. Prace te oceniają historycy i historycy sztuki z Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy pod przewodnictwem kierownika delegatury bydgoskiej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu.

Konkurs nasz od początku, tj. od 2005 roku, objęty jest patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W roli współpatronów występują Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, a patronat medialny sprawują: Telewizja Polska, Polskie Radio Pomorza i Kujaw oraz Gazeta Pomorska. 

Szczegółowy regulamin można znaleźć na stronie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury
w Bydgoszczy

plac Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
t 52. 585 15 01?3
f ?2. 585 15 00
e sekretariat@kpck.pl
w kpck.pl
w edd.nid.pl