W tym roku w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Inowrocławiu zorganizowano trzy imprezy. Już 8 września w Saloniku Literacko-Artystycznym Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza odbył się wernisaż wystawy fotograficznej pn. „Architektura drewniana na Kujawach i ziemi mogileńskiej”. Autorką prezentowanych zdjęć jest dr Katarzyna Podczaska. Wystawę można oglądać do 29 września. Obejmuje ona ponad 100 fotografii zabytków architektury drewnianej na Kujawach - kościoły, młyny wodne, chałupy, oraz wiatraki. Dwa dni po wernisażu, 10 września, Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu zorganizowało spacer po mieście śladem pomników swojego patrona. Jego kontynuacją był zorganizowany tydzień później wykład. Towarzyszył on otwarciu wystawy „80 lat Rocznika Kasprowiczowskiego”.

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury
w Bydgoszczy

plac Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
t 52. 585 15 01?3
f ?2. 585 15 00
e sekretariat@kpck.pl
w kpck.pl
w edd.nid.pl