Miło nam poinformować, że przygotowywana przez nas konferencja  „ARCHITEKTURA SAKRALNA XIX I PIERWSZEJ POŁOWY XX WIEKU” uzyskała patronat:

 

Jego Ekscelencji

Księdza Arcybiskupa Wojciecha Polaka,

Metropolity Gnieźnieńskiego i Prymasa Polski,

 

Jego Ekscelencji

Księdza Biskupa Jana Tyrawy,

Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej

 

oraz

 

Jego Ekscelencji

Księdza Biskupa Wiesława Meringa,

Ordynariusza Diecezji Włocławskiej.

 

Serdecznie dziękujemy za udzielone poparcie.

Czytaj więcej >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury
w Bydgoszczy

plac Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
t 52. 585 15 01?3
f ?2. 585 15 00
e sekretariat@kpck.pl
w kpck.pl
w edd.nid.pl