Pakość - 12-13 września 2015

Czytaj więcej>>

 

impreza: Zwiedzanie Kalwarii Pakoskiej
organizator: Urząd Gminy Pakość
data: 12-13 września 2015 i 19-20 września 2015
miejsce imprezy: Kalwaria Pakoska
opis: Gmina Pakość posiada na swoim terenie wiele ciekawych zabytków architektury, stanowiących istotny element dziedzictwa kulturowego i świadczących o bogatej historii tego obszaru. Założona w 1628 roku Kalwaria Pakoska, jest drugą pod względem czasu powstania kalwarią na ziemiach polskich (po Kalwarii Zebrzydowskiej). Jest to zespół 24 kaplic i kościół Ukrzyżowania. Nazywana jest Kujawską Jerozolimą. Fundatorem kalwarii był ród Działyńskich. Ofiarowali oni ziemię, na której wyznaczono drogi i stacje, wzorując się topografią Jerozolimy. Pomysłodawcą utworzenia Kalwarii Pakoskiej był proboszcz ks. Wojciech Kęsicki.
Prace konserwatorskie na terenie kalwarii zostały zakończone we wrześniu 2012 r. Oficjalne otwarcie Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska odbyło się 30 kwietnia 2013 r. W ramach EDD 2015 będzie okazja na poznanie historii i topografii tego miejsca. Wraz z przewodnikami (12, 13, 19 i 20 września) przejdziemy „pielgrzymim szlakiem” od kapliczki do kapliczki.
dodatkowe informacje:  Centrum Informacji Turystycznej ul. Barcińska 11, 88-170 Pakość, tel.: 52/3569041, www.kalwariapakoskapark.pl
Uwaga: Zbiórka chętnych w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Barcińskiej 11 w Pakości o godz. 11.00

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury
w Bydgoszczy

plac Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
t 52. 585 15 01?3
f ?2. 585 15 00
e sekretariat@kpck.pl
w kpck.pl
w edd.nid.pl