Kruszyn - 19 września 2015 (sobota)

Czytaj więcej>>

 

impreza: Warsztaty „Ginące zawody”
organizator: Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Kruszynie
data: 19 września 2015 (sobota)
miejsce imprezy: Kruszyn
opis: Na wrześniową sobotę zaplanowano w ramach EDD 2015 warsztaty z udziałem rzemieślników kultywujących tradycyjne zawody, pomału zanikające. Będzie można zobaczyć przy pracy między innymi kowala i garncarza. Warsztatom będą towarzyszyć występy zespołów folklorystycznych z terenu gminy Włocławek. Dokładny plan warsztatów zostanie podany na początku września 2015 r.
dodatkowe informacje: Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Kruszynie ul. Szkolna 9, 87-853 Kruszyn, tel.: 54/2528425

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury
w Bydgoszczy

plac Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
t 52. 585 15 01?3
f ?2. 585 15 00
e sekretariat@kpck.pl
w kpck.pl
w edd.nid.pl