19 września 2015 roku, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy, odbyło się szereg imprez  przygotowanych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną  powiązanych hasłem „Popołudnie z dynastią Wazów”.

Imprezy trwały od godziny 16.00 do 20.00. Zaczęły się od zwiedzenia pałacu i opowieści o jego historii przez przewodnika pana Józefa Kaczyńskiego, następnie wykład  pt. „Wazowie na tronie w Polsce” wygłosiła  pani Ewa Kędziorska a po niej kolejny wykład przedstawił pan Piotr Grążawski  p.t. „Wazowie w legendzie”, ostatni wygłosiła pani Sylwia Salej p.t. „O królewnie Annie”. Równolegle odbywały się zaproponowane przez pracowników biblioteki gry i zabawy dla dzieci, konkurs  malarski, budowa makiety pałacu i układanie puzzli związanych tematycznie z dynastią Wazów. Zielarka Anna wprowadzała w świat roślin i ziół oraz proponowała degustację ziołowych herbat.

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury
w Bydgoszczy

plac Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
t 52. 585 15 01?3
f ?2. 585 15 00
e sekretariat@kpck.pl
w kpck.pl
w edd.nid.pl