Od lat czterdziestych XIX wieku branża maszynowo-metalowa stanowiła w Bydgoszczy obok drzewnej reprezentowanej przez tartaki i fabryki mebli jedną z wiodących gałęzi miejscowego przemysłu. Wytwórczość narzędzi, maszyn i części do nich miała istotny udział w rozwoju gospodarczym Bydgoszczy. Jednak generalnie fabryki te należą do utraconego dziedzictwa.

Chlubny wyjątek stanowi Fabryka Obrabiarek do Drewna S-ka z o.o. obchodząca 150 urodziny 24 października 2015 roku.

W sobotę 19 września br. osoby zainteresowane dziejami FOD-u działającego od 1878 roku przy ul. Nakielskiej 53 oraz nieruchomości, której związki z przemysłem sięgają początku XIX stulecia miały rzadką okazję posłuchać o historii oraz tajnikach pracy zakładu. Dużą atrakcją była możliwość zwiedzenia hali montażu, w której od blisko 120 lat montowane są traki. A także poznanie systemu pracy traka tartacznego na podstawie precyzyjnego modelu maszyny wprzęgniętej w linię technologiczną. Wycieczka dla niektórych miała wymiar nie tylko poznawczy, ale i sentymentalny, bowiem fabrykę odwiedzili Ci, którzy niegdyś tworzyli historię zakładu oraz dzieci byłych pracowników.

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury
w Bydgoszczy

plac Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
t 52. 585 15 01?3
f ?2. 585 15 00
e sekretariat@kpck.pl
w kpck.pl
w edd.nid.pl