Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa 2015 odbędzie się już w najbliższą niedzielę - 13 września w gościnnych progach Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego stanowiącego oddział Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Początek spotkania – godzina 13.00. Miejsce: dwór Orpiszewskich na terenie skansenu w Kłóbce.

Tegoroczny temat przewodni EED stanowi dla organizatorów i koordynatorów wyzwanie – Dziedzictwo utracone, to w najprostszym rozumieniu coś, co bezpowrotnie przeminęło. Idea tworzenia skansenów przeczy takiemu rozumieniu tegorocznego hasła. To w takich miejscach – etnografowie, kulturoznawcy, historycy sztuki i konserwatorzy łączą swoje wysiłki aby ocalić na wybranym obszarze najcenniejsze pamiątki z danego terenu. Bez „przeniesienia” chat, domów, młynów, kuźni itp. obiektów nie miałyby szans przetrwać. Skansen w Kłóbce świetnie spełnia swoje zadania, chroniąc i eksponując dziedzictwo kulturowe regionu, czego dowodem są nie tylko chętnie odwiedzający to miejsce turyści ale też prestiżowe nagrody.

Aby jak najwierniej przywołać klimat wielopokoleniowej siedziby rodowej odbudowę dworu połączono z kolekcjonowaniem wyposażenia, które ma tworzyć całość z architekturą. Otaczający dwór park, malowniczo położony na zboczu doliny rzeki Lubieńki pieczołowicie zrewitalizowano. W 2015 roku, dzięki między innymi wsparciu finansowemu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ukazuje swoje walory w nowej, wzbogaconej odsłonie. Warto się tym przedsięwzięciem pochwalić podczas inauguracji we wrześniu 2015 roku. Jesteśmy przekonani, ze to miejsce będzie szlachetną oprawą tegorocznej edycji EED na terenie naszego województwa.

Nie bez znaczenia jest dogodny obecnie dojazd do Kłóbki, możliwy dzięki autostradzie A1, z której należy zjechać w Kowalu, aby po kilku minutach znaleźć się w miejscu, do którego, jesteśmy przekonani warto pojechać i warto wrócić.

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury
w Bydgoszczy

plac Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
t 52. 585 15 01?3
f ?2. 585 15 00
e sekretariat@kpck.pl
w kpck.pl
w edd.nid.pl