Na naszej siedzibie zawisły plakaty zapraszające do udziału w przygotowanych imprezach w obiektach zabytkowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Europejskiego Dziedzictwo Utracone. Szczegóły znajdziecie Państwo na ogólnopolskiej stronie Europejskich Dni Dziedzictwa oraz na stronie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury.

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury
w Bydgoszczy

plac Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
t 52. 585 15 01?3
f ?2. 585 15 00
e sekretariat@kpck.pl
w kpck.pl
w edd.nid.pl