12 lutego 2015 roku w bydgoskiej siedzibie oddziału Urzędu Marszałkowskiego zostało podpisane porozumienie pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Piotra Całbeckiego – Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i przez Zbigniewa Ostrowskiego – Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury reprezentowanym przez Macieja Puto – Dyrektora Centrum dotyczące podjęcia roli Koordynatora Regionalnego Europejskich Dni Dziedzictwa na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury
w Bydgoszczy

plac Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
t 52. 585 15 01?3
f ?2. 585 15 00
e sekretariat@kpck.pl
w kpck.pl
w edd.nid.pl