W niedziele 13 września w Lubrańcu odbył się I Festiwal Kuchni Kujawskiej. Wydarzenie to zostało zorganizowane w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa pod patronatem Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy, Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Główną ideą Festiwalu była promocja lokalnych tradycji kulinarnych, z których Kujawy słyną od setek lat. W jego ramach odbył się konkurs na najlepszy produkt spożywczy oraz konkurs kulinarny na najlepszą tradycyjną kujawską czarninę. Jury konkursowe w składzie: Burmistrz Lubrańca – Krzysztof Wrzesiński, prof. Jarosław Dumanowski – Centrum Dziedzictwa Kulinarnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Marek Szczygielski – wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy, Wojciech Grześkowiak – koordynator Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego w konkursie na najlepszą kujawska czarninę najwyżej oceniło zespół „Spod Strzechy” z Gminy Brześć Kujawski. Na kolejnych miejscach usytuowali się: Stowarzyszenie „Megality Polska” z Gminy Lubraniec oraz Hotel Ratuszowy-Baza z Włocławka. W konkursie na najlepszy Tradycyjny Produkt Spożywczy najlepiej ocenieni zostali: PPHU Agromlecz z Lipna I miejsce, II miejsce przypadło Ekologii Spod Strzechy z Lubicza Dolnego, a III Spółdzielni Handlowo Produkcyjnej „Lubrapol" z Lubrańca. Dużą atrakcją podczas organizowanej imprezy były prelekcje zaproszonych gości, oraz degustacje i pokazy kulinarne. Prof. Jarosław Dumanowski wystąpił z prelekcją pt. „Krwawa historia – czyli niezwykłe dzieje czarniny”, o „Kujawskiej tradycji kulinarnej” opowiedział Wojciech Grześkowiak. Niezwykle interesująco zaprezentował się także Krzysztof Leśniewski ze Stowarzyszenia Kuchnia Pałucka, który swoje wystąpienie, „Kuchnia Pałucka oraz czarnina jako przykłady regionalnych produktów turystycznych”, okrasił degustacją wyrobów charakterystycznych dla pogranicza pałucko-kujawskiego. Dużą uwagę przykuł również pokaz kulinarny, kuchni polskiej i kujawskiej, zorganizowany przez Radosława Danielaka i Michała Żulewskiego (Slow Food Gruczno). Duża liczba wystawców (17) oraz rzesze odwiedzających (impreza w szczytowym momencie zgromadziła prawie tysiąc uczestników) spowodowały, że organizatorzy podjęli decyzję o organizacji drugiej edycji festiwalu w kolejnym roku. Mamy nadzieję, że będzie ona jeszcze bardziej atrakcyjna i że przyciągnie jeszcze więcej widzów i uczestników. Aby tak się stało organizatorzy już pracują nad kolejnymi atrakcjami.

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury
w Bydgoszczy

plac Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
t 52. 585 15 01?3
f ?2. 585 15 00
e sekretariat@kpck.pl
w kpck.pl
w edd.nid.pl