W tym roku Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu zorganizowała w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa dwa wydarzenia. Pierwszym z nich był wykład, kierownika Działu Naukowego, pani Reginy Potęgi-Magdziarz, pt. „Historia książki na przestrzeni wieków z uwzględnieniem zbiorów Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu”. Odbył się on 17 września w Filii nr 8 na Rządzu. W jego trakcie zaprezentowano wybrane starodruki znajdujące się w zasobach biblioteki. Cztery dni później, Dział dla Dzieci i Młodzieży zorganizował spotkanie z pastorem Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Grudziądzu Wawrzyńcem Markowskim. Miało ono miejsce w budynku Biblioteki Głównej.

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury
w Bydgoszczy

plac Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
t 52. 585 15 01?3
f ?2. 585 15 00
e sekretariat@kpck.pl
w kpck.pl
w edd.nid.pl